Skip to main content

Over het project

De gezinsaanpak

Ouders spelen een cruciale rol bij de taalontwikkeling van hun kinderen. Kinderen van ouders die moeite hebben met taal, lopen zelf een grotere kans taalproblemen te krijgen. Zo kan een cyclus van laaggeletterdheid ontstaan waarbij taalproblemen van generatie op generatie worden doorgegeven. De gezinsaanpak is er op gericht deze cyclus te doorbreken door ouders:

  • bewust te maken van hun rol bij de taalontwikkeling van hun kinderen, vooral wanneer kinderen nog heel jong zijn (0-6 jaar);
  • handvatten te geven zodat ze de taalontwikkeling van hun kinderen beter kunnen stimuleren;
  • uit te nodigen ook met hun eigen taalvaardigheid aan de slag te gaan, zodat ze met meer vaardigheid en zelfvertrouwen de rol van taalopvoeder kunnen innemen.
De cyclus van laaggeletterdheid
De cyclus van laaggeletterdheid
Doorbreek de cyclus van laaggeletterdheid
Doorbreek de cyclus!

Lokale samenwerking en de regierol van gemeenten

Binnen een gemeente zijn er altijd meerdere organisaties betrokken bij de gezinsaanpak. Wanneer deze organisaties goed samenwerken kunnen gezinnen op een effectieve manier worden bereikt. Voor zo’n succesvolle gezinsaanpak is het nodig dat lokaal de bestaande relevante expertise, materialen en activiteiten op een goede manier aan elkaar worden verbonden. Een dergelijke samenwerking vraagt om een goede aansturing. Vanaf 2025 nemen de Nederlandse gemeenten deze regierol op zich, net zoals ze dat voor de gehele aanpak van laaggeletterdheid dan gaan doen.

Gemeentelijke Gezinsaanpak Geletterdheid

Het project Gemeentelijke Gezinsaanpak Geletterdheid helpt gemeenten bij het nemen van die regierol. Het project wordt in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap uitgevoerd in een samenwerkingsverband van Stichting Lezen (penvoerder), Stichting Lezen en Schrijven en de Koninklijke Bibliotheek.

Dit zijn de gemeenten die deelnemen aan het project:

Almere, Amsterdam, Arnhem, Bergen (L.), Bergen op Zoom, Beuningen, De Wolden-Hoogeveen, Den Haag, Den Helder, Eemsdelta, Eindhoven, Emmen, Geldrop-Mierlo, Haaksbergen, Haarlem, Haarlemmermeer, Harderwijk, Heerlen, Hellendoorn, Helmond, Hoorn, Kampen, Krimpenerwaard, Leeuwarden, Leiden, Leidschendam-Voorburg, Maastricht, Nieuwegein, Oosterhout, Roosendaal, Rotterdam, Schiedam, Sluis, Stadskanaal, Tiel, Utrechtse Heuvelrug, Venlo, Waddinxveen, Wageningen, Zutphen en Zwolle.

Voor wie is deze site?

Deze site is erop gericht ambtenaren en bestuurders van gemeenten te ondersteunen bij het werken aan de gemeentelijke gezinsaanpak geletterdheid. Ben je via een andere organisatie betrokken bij de gezinsaanpak, dan ben je natuurlijk ook meer dan welkom om gebruik te maken van de informatie op deze site.

Op deze site vind je de verschillende stappen die nodig zijn om te komen tot een succesvolle gemeentelijke gezinsaanpak geletterdheid. Daarnaast vind je in de bouwstenen allerlei instrumenten die je kunnen helpen bij het nemen van de stappen. Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen binnen het project? En je laten inspireren door praktijkvoorbeelden van deelnemende gemeenten? Hou dan de praktijkpagina in de gaten. Of meld je aan voor de nieuwsbrief

Let op: het stappenplan en de bijbehorende bouwstenen zijn nog in ontwikkeling.