Skip to main content

Stappenplan

Dit stappenplan is een hulpmiddel voor gemeenten die aan de slag gaan met de gezinsaanpak geletterdheid. Het is bedoeld voor alle ambtenaren die betrokken zijn bij het vormgeven en uitvoeren van de lokale gezinsaanpak geletterdheid. Natuurlijk kan het stappenplan ook interessant zijn voor gemeentelijke bestuurders en professionals van andere lokale organisaties die een rol spelen in de gezinsaanpak geletterdheid.

De stappen uit het stappenplan

In het stappenplan staan de verschillende stappen beschreven die je nodig hebt om te komen tot een gemeentelijke gezinsaanpak geletterdheid. De volgorde van de beschreven stappen is logisch: iedere stap heeft zijn functie in het proces en leidt tot een volgende stap. Tegelijkertijd hoef je een stap niet volledig “af te maken” om alvast aan een volgende stap te beginnen: verschillende stappen kunnen prima naast elkaar worden gezet. Bovendien is jouw gemeente wellicht al een eind op weg met bepaalde stappen op het moment dat je start met dit stappenplan. We raden aan om eerst alle stappen door te nemen, voordat je begint met een specifieke stap.

Je eigen aanpak bepalen

Het stappenplan is geen gedetailleerde blauwdruk. Elke lokale situatie is anders: de maatschappelijke organisaties die een rol spelen zijn niet overal hetzelfde, net zoals hun onderlinge verhoudingen. Ook verschilt de problematiek per gemeente en heeft elke gemeente haar eigen prioriteiten en mogelijkheden. Bovendien is elke gemeente intern weer anders georganiseerd. Onafhankelijk van de precieze omstandigheden binnen jouw gemeente, geeft het stappenplan houvast bij het proces dat nodig is om tot een succesvolle gemeentelijke gezinsaanpak geletterdheid te komen.

Daarom worden er niet alleen antwoorden gegeven op vragen, maar ook vaak vragen gesteld: de vragen kun je als gemeenteambtenaar samen met je directe collega’s en lokale organisaties beantwoorden. Op die manier creëer je een aanpak die past bij jouw lokale situatie. Zo kun je de gezinnen in jouw gemeente het best ondersteunen.

Tips, voorbeelden en bouwstenen

In de verschillende stappen vind je naast tips ook voorbeelden van andere gemeenten die je kunnen inspireren om je eigen aanpak te bepalen. Bovendien staan in de stappen verwijzingen naar de bouwstenen. In deze bouwstenen staan instrumenten die je zullen helpen om een stap uit te voeren.

Let op: het stappenplan en de bijbehorende bouwstenen zijn nog in ontwikkeling.