Skip to main content

Privacy- en cookieverklaring Gemeentelijke Gezinsaanpak Geletterdheid

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 25 april 2024.

Gemeentelijke Gezinsaanpak Geletterdheid is een project dat in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt uitgevoerd door onderstaande partijen:

 • Stichting Lezen
 • Stichting Lezen en Schrijven
 • Koninklijke Bibliotheek

Het doel van het project is om gezinnen te ondersteunen waarin ouders moeite hebben om een taalrijke thuisomgeving te bieden. Het beheer van Gemeentelijke Gezinsaanpak Geletterdheid ligt bij Stichting Lezen en Schrijven. Jouw privacy is van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wat dit betekent, lees je hieronder in onze privacyverklaring. 

Onze privacyverklaring in het kort  

Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de privacywetgeving. Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij jouw persoonsgegevens verwerken, via deze privacyverklaring.
 • Zo min mogelijk persoonsgegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
 • Jouw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens die bij ons verwerkt zijn.

Meer informatie over hoe Stichting Lezen en Schrijven omgaat met jouw persoonsgegevens, kan je vinden via de volgende link: privacy- en cookieverklaring van Stichting Lezen en Schrijven.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van jou en voor welke doeleinden? 

In deze privacyverklaring leggen wij uit wat we bij Stichting Lezen en Schrijven doen met informatie die we over jou te weten komen, wanneer je onze website www.gezinsaanpak.nl bezoekt. Hieronder wordt per doeleinde aangegeven welke gegevens wij van jou verkrijgen, met welke doel wij deze gegevens verwerken en hoelang die worden bewaard. Indien je vragen hebt of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met Stichting Lezen en Schrijven. De contactgegevens staan onderaan in deze privacyverklaring.

Contact met projectleiders 

Op onze website staan contactgegevens van verschillende projectleiders van Gemeentelijke Gezinsaanpak Geletterdheid waar je contact mee kunt opnemen. Dit kan bijvoorbeeld telefonisch, maar ook via de mail. Deze projectleider kan een persoon in dienst bij Stichting Lezen en Schrijven zijn of een derde.

Hiervoor kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Eventuele informatie die je zelf invult als inhoud van een bericht

Dit doen wij om jouw verzoek om contact met ons op te nemen netjes af te kunnen handelen. Wij bewaren deze informatie, totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie.

Als je wilt weten hoe derde partijen (anders dan Stichting Lezen en Schrijven en onze samenwerkingspartners) omgaan met jouw persoonsgegevens, lees dan de desbetreffende privacyverklaring:   

Boudewijn van der Lecq 
06 – 20851561  
info@vanderlecq.nl
Privacyverklaring van Boudewijn van der Lecq

Nieuwsbrief 

Via onze website kun je je aanmelden voor de nieuwsbrief van het project Gemeentelijke Gezinsaanpak Geletterdheid. In deze nieuwsbrief informeren wij je maximaal 6 keer per jaar per e-mail over ontwikkelingen van het project en praktijkvoorbeelden.  

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens: 

 • E-mailadres 

Jouw e-mailadres wordt slechts met je expliciete toestemming toegevoegd aan onze lijst. Wij bewaren deze informatie, totdat je je afmeldt voor de nieuwsbrief. Je kunt je op ieder moment afmelden. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink.

Praktijkvoorbeelden  

Op onze website delen wij praktijkvoorbeelden, waarin gemeenten of organisaties hun ervaringen met het project Gemeentelijke Gezinsaanpak Geletterdheid delen.  
 
Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens: 

 • Naam organisatie/gemeente 
 • Vestigingsplaats organisatie 
 • Naam medewerker(s) genoemd in praktijkvoorbeeld 
 • Functie medewerker(s) genoemd in praktijkvoorbeeld 
 • Gedeelde ervaring (jouw verhaal) 
 • Beeldmateriaal ter ondersteuning van jouw verhaal 

Dit doen wij op basis van toestemming. Wij bewaren deze informatie, totdat je de toestemming intrekt. Je kunt jouw toestemming op ieder moment intrekken, door contact met ons op te nemen via de contactgegevens onderaan deze privacy- en cookieverklaring. 

Aanmaken account monitor  

Met het aanmaken van een account heeft de gemeente inzicht in de ontwikkelingen op het gebied van Gemeentelijke Gezinsaanpak Geletterdheid. Om een account aan te kunnen maken hebben wij enkele persoonsgegevens nodig. Wij verwerken deze gegevens op basis van het gerechtvaardigd belang, namelijk om de gemeente te voorzien van informatie over de ontwikkelingen.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Wachtwoord

Deze gegevens bewaren wij totdat het project met de gemeente afloopt.   

Online sessies en evenementen 

Wij organiseren online sessies en evenementen, waarvoor je je in kunt schrijven. Hiervoor versturen wij jou een persoonlijke uitnodiging.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Organisatie waar je werkt
 • Online sessie of evenement (inclusief eventuele deelsessies) waarvoor je je inschrijft

Dit doen wij op basis van jouw toestemming. Wij bewaren deze gegevens, totdat de online sessie of het evenement heeft plaatsgevonden.

Wanneer delen wij jouw persoonsgegevens met derden? 

Stichting Lezen en Schrijven deelt jouw persoonsgegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

 • wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
 • je hier toestemming voor geeft;
 • wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben; of
 • wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

De partijen waarmee wij persoonsgegevens kunnen delen zijn:

 • IT-leveranciers en -dienstverleners
 • Cookiedienstverleners
 • Marketingbedrijven

Websites van derden

Deze privacy- en cookieverklaring is uitsluitend van toepassing op Gemeentelijke Gezinsaanpak Geletterdheid. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere websites, die via een link op de website bereikbaar zijn.  

Cookies 

Op onze websites gebruiken we cookies van onszelf en van derde partijen. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat. Stichting Lezen en Schrijven gebruikt cookies om:  

 • Functionaliteiten van de website mogelijk te maken (technische en functionele cookies) 
 • Het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website gebruiksvriendelijker te maken (analytische cookies) 
 • Gepersonaliseerde advertenties te kunnen laten zien (marketing cookies) 

Deze cookies verzamelen de volgende gegevens van jou: 

 • IP-adres 
 • Cookie-ID 
 • Website- en klikgedrag 
 • Referrer-URL 

Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we, voor zover wij dat verplicht zijn, vragen om jouw akkoord voor het gebruik van cookies. 

Hieronder vind je een overzicht van de cookies die wij gebruiken. 

Soort: Functioneel 

 • Cookie; Entiteit; waarborgen: Google Tag Manager, Google LLC, Verenigde Staten, Privacyverklaring  
  • Doel: Cookies van Google Tag Manager maken het mogelijk om scripts van andere cookies in te laden. Google Tag Manager is puur functioneel en wordt niet gebruikt voor het verzamelen van persoonsgegevens.
  • Bewaartermijn: Sessie
 • Cookie; Entiteit; waarborgen: Diversen: First party cookies met strikt functionele doeleinden. 
  • Doel: Deze cookies maken noodzakelijke functionaliteiten van de website mogelijk, zoals het onthouden van de gekozen taal en of er toestemming is gegeven voor cookies, het tonen van de cookiebanner etc. 
  • Bewaartermijn: Maximaal 2 jaar 

Soort: Analytisch

 • Cookie; Entiteit; waarborgen: Google Analytics, Google LLC, Verenigde Staten, Privacyverklaring   
  • Doel: Deze cookies worden geplaatst om inzicht te verkrijgen in het bezoekersgedrag en om aan de hand hiervan de gebruikerservaring te verbeteren.
  • Bewaartermijn: Maximaal 2 jaar  
    
 • Cookie; Entiteit; waarborgen: Hotjar, Hotjar Ltd., Malta, Privacyverklaring 
  • Doel: Hotjar is een technologische dienst die ons helpt om de ervaring van onze gebruikers beter te begrijpen (hoeveel tijd zij doorbrengen op welke pagina, op welke linkjes zij besluiten te klikken, wat gebruikers wel en niet leuk vinden, etc.). Dit stelt ons in staat om onze website te verbeteren met feedback van gebruikers. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om data te verzamelen van het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten (in het bijzonder IP-adressen van apparaten (vastgelegd en opgeslagen alleen in geanonimiseerde vorm), schermresolutie van apparaat, apparaat type (unieke apparaat-ID’s), browser informatie, geografische locatie (alleen op landsniveau), voorkeurstaal voor weergave van onze website). 
  • Bewaartermijn: 1 jaar 

Soort: Marketing 

 • Cookie; Entiteit; waarborgen: YouTube, Google LLC, Verenigde Staten, Privacyverklaring    
  • Doel: Wij maken gebruik van de videoservice van Google, namelijk YouTube. De video’s die je op de website bekijkt worden daarmee afgespeeld. Op onze website staan namelijk embedded video’s die gehost worden door YouTube. Door het integreren van deze video’s op onze website, worden er tevens advertentie cookies geplaatst door Google. Deze cookies registreren onder meer klikgedrag, websitebezoeken en een uniek ID, om terugkerende apparaten te herkennen. Het doel daarvan is gericht en gepersonaliseerd adverteren. 
  • Bewaartermijn: Maximaal 1 jaar 

In- en uitschakelen van cookies 

In je webbrowser kun je instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer je hiermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van je browser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld. 

Verwijderen van cookies 

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt het cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen, voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van je browser. 

Worden jouw persoonsgegevens beveiligd?

Stichting Lezen en Schrijven neemt passende technische en organisatorische maatregelen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens). Zo hebben de medewerkers van Stichting en Schrijven die toegang hebben tot persoonsgegevens in het systeem een geheimhoudingsplicht. Dit geldt ook voor externe partijen die namens ons werken. Op de handhaving wordt strikt toegezien, omdat je te allen tijde moet kunnen rekenen op vertrouwelijke behandeling van jouw gegevens. De geheimhoudingsplicht geldt niet indien wettelijke voorschriften anders bepalen.

Welke privacyrechten heb je? 

Je hebt de volgende rechten: 

 • Recht op inzage: Je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in te zien.
 • Recht op rectificatie: Je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, te corrigeren of aan te vullen, indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht van bezwaar: Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en tegen direct marketing.
 • Recht op verwijdering: Je kunt ons verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht om je toestemming in te trekken: Indien je ons toestemming hebt gegeven om persoonsgegevens te verwerken, dan kan je deze toestemming op ieder moment intrekken.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: Indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
 • Recht op beperking van de verwerking: In sommige gevallen kan je ons verzoeken om het verwerken van jouw persoonsgegeven (al dan niet tijdelijk) te beperken.

Bij je verzoek kunnen wij je vragen om je te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat jij de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren. Wij zullen in principe binnen een maand aan je verzoek voldoen. Deze termijn kan echter met twee maanden worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke privacyrechten of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij je daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Indien je één van je rechten wilt uitoefenen dan kan je dat kenbaar maken via avg@lezenenschrijven.nl.  

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Raadpleeg daarom regelmatig deze verklaring voor de meest actuele informatie.

Klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens

Als je vragen hebt, of een klacht in wilt dienen over het gebruik van je persoonsgegevens, kan je contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring. Wij pakken elke vraag en klacht intern op en communiceren dit verder met jou. Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens

Contactgegevens 

Voor vragen over onze privacyverklaring kan je altijd contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:

Stichting Lezen en Schrijven
Bezuidenhoutseweg 60
2594 AW Den Haag

E-mailadres:                 avg@lezenenschrijven.nl 
Telefoonnummer:         +31 070 302 26 60
KvK-nummer:               27263438