Skip to main content
Stap 1

Werk aan bewustwording

Basisvaardigheden zoals lezen en schrijven stellen mensen in staat om mee te doen in de samenleving. Zonder deze basisvaardigheden kunnen mensen in de problemen komen. Als je als betrokken ambtenaar in actie wilt komen voor meer geletterdheid in jouw gemeente, is het van belang niet meteen in de doe-stand of oplosmodus te schieten. Versterk eerst het bewustzijn over de rol die taal speelt in het dagelijks leven.

Begin bij het versterken van je eigen bewustzijn. Als je je bewust bent van het belang van geletterdheid – en welke problemen de afwezigheid ervan met zich meebrengt – is het duidelijk waarom het belangrijk is om aan de slag te gaan met de gezinsaanpak. Wanneer je de problematiek scherp ziet kun je een heldere visie op de gezinsaanpak formuleren. Neem daarnaast ook anderen mee in dat bewustwordingsproces over het belang van basisvaardigheden.

Vergroot je eigen kennis en inzicht

Bewustzijn en visie vragen om kennis en inzicht. Stel jezelf daarom de volgende vragen:

  • Waarom is het eigenlijk zo belangrijk dat mensen in mijn gemeente goed kunnen lezen en schrijven?
  • Hoe zit het met laaggeletterdheid en taalachterstanden in mijn gemeente?
  • Hoeveel gezinnen en jongeren hebben ermee te maken? En wat merken zij ervan, wat zijn voor hen de gevolgen?
  • Waarom is het belangrijk voor mijn gemeente om geletterdheid van inwoners te vergroten?
  • Wat zijn de maatschappelijke effecten en kosten van laaggeletterdheid in mijn gemeente?
  • Wat levert het op om met de gemeentelijke gezinsaanpak geletterdheid aan de slag te gaan? Welke impact willen we als gemeente hebben?

De kans is groot dat je op sommige vragen niet direct een antwoord hebt. Gelukkig zijn er allerlei manieren om je kennis bij te spijkeren en meer inzicht te krijgen in de situatie in jouw gemeente. Denk aan www.waarstaatjegemeente.nl, de Gezondheidsmonitor Jeugd, Geletterdheid In Zicht, Staat van de Jeugd en rapportages van de bibliotheek in jouw gemeente. Vraag ook andere partners om informatie zodat je zelf goed weet wat er speelt.

TIP: In de Bouwsteen Expertise verzamelen we informatie waarmee je jouw kennis over het belang van basisvaardigheden en taalontwikkeling kunt vergroten.

Vergroot óók het bewustzijn van collega’s en partners

Taalachterstanden en laaggeletterdheid in jouw gemeente aanpakken doe je niet alleen. Informeer daarom de mensen die jij nodig hebt om stappen te zetten op dit terrein. Om het bewustzijn binnen de gemeente te vergroten is het goed als wethouders, raadsleden en collega-ambtenaren van relevante domeinen ook op de hoogte zijn van de waarde van geletterdheid en het belang van de gezinsaanpak. Meer bewustzijn betekent meer urgentie voelen om de problematiek aan te pakken én meer kansen zien om dit te doen.

TIP: Neem ambtenaren, wethouders en raadsleden letterlijk mee als het gaat om het belang van geletterdheid en de gezinsaanpak: plan een werkbezoek in bij een van de partners in het veld. Zo werk je samen met je netwerkpartners aan bewustwording.

Daarnaast is het nodig om tijd te nemen voor het stimuleren van bewustwording bij professionals van relevante partnerorganisaties, zoals de kinderopvang en welzijnsorganisaties. Het belang van een goede taalontwikkeling en de invloed van ouders daarop staat namelijk nog bij lang niet iedereen scherp op het netvlies (zie de Bouwsteen Expertise voor trainingen voor professionals).

Bovendien weten veel ouders zelf niet hoe groot hun eigen invloed is op de taalontwikkeling van hun kinderen. Als ambtenaar heb je zelf waarschijnlijk weinig tot geen direct contact met ouders. Daarom is het waardevol om al in een vroeg stadium bij en met partners te investeren in bewustwording van het belang van de gezinsaanpak.