Skip to main content

Bouwstenen

De gemeentelijke gezinsaanpak geletterdheid is een brede aanpak. Binnen de eigen gemeentelijke organisatie zijn collega’s van meerdere afdelingen en lagen betrokken. Bovendien stuur je als gemeente een netwerk aan van lokale partners die ook uit verschillende domeinen komen. Met deze diverse groep van spelers ontwikkel je beleid dat gezinnen ook daadwerkelijk effectief ondersteunt.

Deze zes bouwstenen helpen je bij het uitvoeren van de stappen uit het stappenplan:

Let op: het stappenplan en de bijbehorende bouwstenen zijn nog in ontwikkeling.