Skip to main content
Bouwsteen

Expertise

Gemeenten en partnerorganisaties hebben vaak al veel kennis die nodig is om op een goede manier te werken aan de gemeentelijke gezinsaanpak geletterdheid. Ze weten bijvoorbeeld al hoe belangrijk taalstimulering op jonge leeftijd is en hoe ze volwassenen moeten benaderen en ondersteunen bij het verbeteren van hun basisvaardigheden.

Toch willen professionals vaak nog meer weten en leren. Ze zijn op zoek naar kennis over de inhoud, bijvoorbeeld hoe taalontwikkeling bij jonge kinderen werkt. Maar er is ook behoefte om meer te leren over het proces, bijvoorbeeld hoe lokale partners effectief kunnen samenwerken.

In deze bouwsteen vind je informatie over het versterken van expertise binnen je eigen gemeente en bij lokale partijen die werken aan de gemeentelijke gezinsaanpak geletterdheid. Hieronder maken we een onderscheid tussen kennisdeling via diverse kennisinstituten en platforms, deskundigheidsbevordering, en betrouwbare onderzoeken en bronnen.

Kennisinstituten & platforms

Onderstaande organisaties hebben niet alleen een breed aanbod aan projecten en activiteiten (zie Bouwsteen Activiteiten). Ze zijn ook een goede bron van achtergrondinformatie bij relevante thema’s zoals taalontwikkeling, laaggeletterdheid, ouderbetrokkenheid en volwasseneneducatie.

Doelgroep: kinderen en gezinnen
Doelgroep: kinderen, gezinnen en volwassenen
Doelgroep: volwassenen

Deskundigheidsbevordering

Betrouwbare onderzoeken en bronnen