Skip to main content
Bouwsteen

Activiteiten

Er bestaan al veel activiteiten die helpen om de thuisomgeving van gezinnen taalrijker te maken en om de taalontwikkeling van kinderen en ouders te stimuleren. Meestal wordt dat soort activiteiten uitgevoerd door lokale partners en niet door de gemeente zelf. Er zijn ook activiteiten die met een paar wijzigingen binnen de gezinsaanpak kunnen passen. Het is dus verstandig om eerst in kaart te brengen wat er al in jouw gemeente gebeurt, voordat er allerlei nieuwe activiteiten worden toegevoegd.

Veel van onderstaand aanbod is gericht op (voor)lezen. Hoewel dit een zeer effectieve manier is om de taalontwikkeling van kinderen te stimuleren, is het in sommige gezinssituaties nog geen mogelijkheid. Daarom is het belangrijk om op te merken dat vrijwel iedere vorm van talige interactie tussen ouder en kind een positief effect heeft op de (taal)ontwikkeling van het kind. Voor een laagdrempelige aanpak die uitgaat van vraaggericht samenwerken met ouders, ook waar (voor)lezen nog niet kan, is het programma Thuis in Taal heel interessant.

Omdat er zoveel activiteiten bestaan, kunnen ze hier niet allemaal worden genoemd. Daarom wordt in onderstaand overzicht een aantal belangrijke, innovatieve of veel uitgevoerde activiteiten uitgelicht. Het overzicht is met name bedoeld om inspiratie op te doen. Kijk daarom vooral naar de informatie die wordt aangeboden op de website van deze activiteiten. Zie je iets dat interessant zou kunnen zijn voor jouw gemeente, neem dan contact op met de ontwikkelaars om verder te praten.

Activiteiten

 • BoekStartkoffertje (Stichting Lezen/KB) - Ouders van baby's (3 maanden) kunnen bij de bibliotheek een koffertje ophalen met boekjes en informatie over voorlezen.
 • BoekStart in de kinderopvang (Stichting Lezen/KB) - Kinderen, hun ouders en pedagogisch medewerkers komen veel met boeken en lezen in aanraking via de kinderopvang.
 • BoekStartcoach (Stichting Lezen/KB) - Een medewerker van de bibliotheek komt wekelijks naar het consultatiebureau om ouders te ondersteunen bij het voorlezen.
 • Voor jou en je kind (Stichting Lezen en Schrijven) - Themamateriaal voor ouders van kinderen in de leeftijd van 2 tot 12 jaar. Ouders worden ondersteund om de taal- en schoolontwikkeling van hun kind te stimuleren en de ouderbetrokkenheid te vergroten. Daarnaast is er aandacht voor de taalontwikkeling van ouders zelf.
 • VoorleesExpress (Stichting VoorleesExpress) - Vrijwilligers gaan samen met een gezin aan de slag met taal en (voor)lezen.
 • BoekStart/BoekenPret (Rijnbrink/ Stichting Lezen) - BoekenPret geeft extra ondersteuning aan laaggeletterde en daardoor vaak ook laaggeschoolde gezinnen waar weinig aandacht is voor (voor)lezen.
 • Samen Thuis in Taal (Bibliotheek Eindhoven en partners) - Een project voor laagtaalvaardige ouders en hun kinderen dat de taalontwikkeling van kinderen van 2 tot 8 jaar stimuleert en ouders hierbij betrekt en ondersteunt.
 • Taal & Tablets (Bibliotheek Lek & IJssel i.s.m. Cubiss) - Ouders krijgen 20 weken een leen-iPad met daarop educatieve apps. Lees-mediaconsulenten geven tijdens 5 à 6 thematische bijeenkomsten op school meer informatie over het gebruik hiervan.
 • Boekfiets (Stichting Aanzet Vlaardingen) - Voorleesvrijwilligers lezen vanuit de Boekfiets verhalen voor en spelen spelletjes met kinderen en hun ouders/opvoeders.
 • Taalhuis op school (o.a. Bibliotheek Nijkerk) - Ouders die een andere taal spreken of moeite hebben met de Nederlandse taal krijgen les over onder andere nieuwsbrieven van scholen en rapporten.
 • Pageturner (Vinci) - Een programma van 6 korte bijeenkomsten voor 8 tot 10 ouders. Zij krijgen toegang tot digitale prentenboeken via Bereslim. Het doel is om van digitaal voorlezen een vast ritueel te maken.
 • LTTRS (Kopgroep-bibliotheken en Stichting Lezen en Schrijven) - Een theatervoorstelling over laaggeletterdheid voor leerlingen van groep 1 en 2 en hun ouders om hen te enthousiasmeren over (samen) lezen en nieuwe woorden leren.
 • Digitale (meertalige) prentenboeken (verschillende makers) - Digitale prentenboeken lezen heeft een positief effect op de taalontwikkeling van (jonge) kinderen, blijkt onder andere uit een onderzoek van Sardes. Ouders kunnen via de jeugdbibliotheek gebruik maken van het aanbod van Bereslim en de Voorleeshoek. Meer aanbod vind je in de digitale voorleestas en de jeugdbieb.
 • Thuis in Taal (Martine van der Pluim) - Een aanpak die pedagogisch medewerkers en leerkrachten helpt om samen met ouders de taal van kinderen te versterken.
 • Verteltas (Stichting Nederlands Kenniscentrum Verteltassen) - Door de Verteltasmethode raken ouders meer betrokken bij het onderwijs en ontstaat een betere samenwerking tussen school en gezin. Een mogelijkheid is om de Verteltas te koppelen aan een taalcursus voor ouders.
 • VVE Thuis (Bereslim) - VVE Thuis wil de onderwijskansen van peuters vergroten door hun taal- en denkontwikkeling te bevorderen. Het programma versterkt ouders met kinderen van 3 tot 6 jaar die deelnemen aan de voor- en vroegschoolse educatie. VVE Thuis begeleidt ouders in het thuis uitvoeren van ontwikkelingsgerichte activiteiten met hun kinderen die aansluiten bij thema’s van erkende VVE-programma’s.
 • Opstapje (1-2 jaar en 2-4 jaar) (Bereslim) - Met huisbezoeken wordt de ontwikkeling van het kind gestimuleerd en de kwaliteit van de ouder-kindinteractie bevorderd. Ouders worden begeleid door een speciaal getrainde begeleider die ouders ondersteunt bij het uitvoeren van speelse activiteiten met het kind.  
 • Opstap (4-6) (Bereslim) - Ouders doen gedurende twee jaar lang vijf dagen per week twee activiteiten met hun kind. Per schooljaar zijn er werkbladen met activiteiten voor 30 weken. Ouders doen spelletjes met hun kind en lezen voor. Verder maken ouders en kinderen via de digitale omgeving Spelend Leren Thuis Online gebruik van geanimeerde prentenboeken.
 • Scoor een Boek! (Biblionet Groningen, Rijnbrink, Stichting Lezen en Eredivisie CV) - Leesbevorderingsprogramma door middel van motiveren en enthousiasmeren van leerlingen en hun ouders om zoveel mogelijk te lezen.