Skip to main content

Landelijke bijeenkomst Gezinsaanpak: “Je hoeft het wiel niet zelf uit te vinden. Maak gebruik van alles wat er is.”

Nieuws

Tijdens de terugkomdag van de Gemeentelijke Gezinsaanpak Geletterdheid op dinsdag 16 januari kwamen een groot aantal van de 41 deelnemende gemeenten en bibliotheken samen in Bibliotheek Neude in Utrecht.

Zomaar een greep uit de reacties van gemeenten en bibliotheken tijdens de bijeenkomst: 

  •  “Voordat we met de Gezinsaanpak aan de slag gingen had ik weinig contact met collega’s van andere beleidsterreinen. Nu zitten we regelmatig samen om tafel.” 
  • “Soms is het lastig om financiering vanuit de gemeente te krijgen voor de Gezinsaanpak. Maar als ik voorbeelden laat zien van gemeenten om ons heen die hier wél al aandacht en financiën voor hebben, merken ze dat ze eigenlijk niet kunnen achterblijven.” 
  • “Interessant om te horen hoe andere gemeenten op verschillende manieren invulling aan de regierol geven.” 

Nieuwe kennis en ervaringen 
Tijdens werksessies deden de ruim 100 aanwezigen nieuwe kennis op. Bijvoorbeeld over hoe je regie voert vanuit budget. En hoe je samenwerkt met ouders en externe partners. Ook maakten ze alvast kennis met de monitor waarmee gemeenten later dit jaar kunnen meten hoe effectief hun gezinsaanpak is. Natuurlijk was er ook voldoende ruimte om ervaringen uit te wisselen. Want zoals een van de aanwezigen het zo mooi verwoordde: “Je hoeft het wiel niet zelf uit te vinden. Maak gebruik van alles wat er is. Zoals het Stappenplan en de Bouwstenen.”   

Aan de slag met het Stappenplan 
Met het Stappenplan en de Bouwstenen op deze website kunnen gemeenten een lokale gezinsaanpak ontwikkelen. Zodat ouders die moeite hebben met taal ondersteund worden. En laaggeletterdheid niet meer van generatie op generatie wordt doorgegeven.  

Wil je zelf ook met de Gezinsaanpak aan de slag? Dat kan. Neem contact met ons op voor meer informatie.