Skip to main content
Bouwsteen

Monitoring & Onderzoek

Wat geldt voor alles bij de gemeentelijke gezinsaanpak geletterdheid geldt ook voor monitoring en onderzoek: kijk eerst naar wat er al is aan relevante instrumenten en welke daarvan al worden ingezet in de lokale context. Pas als dat goed in beeld is, zal blijken of het nodig is om nieuwe instrumenten te ontwikkelen of bestaande instrumenten anders in te zetten (bijvoorbeeld door ze uit te breiden of op meer plekken te gebruiken).

Bestaande monitoringsinstrumenten

 • Monitor BoekStart en BoekStartcoach (Stichting Lezen/KB) - Een jaarlijkse monitor in de kinderopvang om de voorleesomgeving en het gedrag van pedagogisch medewerkers rondom leesbevordering te verbeteren. De Monitor BoekStartcoach geeft meer informatie over de invulling en rol van de BoekStartcoach.
 • Bibliotheekmonitor vve (KB) - Een jaarlijkse enquête als onderdeel van de
  Bibliotheekmonitor, gericht op voor- en vroegschoolse educatie. Hierin zijn ook vragen opgenomen over de dienstverlening van de bibliotheek rondom de gezinsaanpak.
 • Bibliotheekmonitor Basisvaardigheden (KB) - Een jaarlijkse enquête als onderdeel van de
  Bibliotheekmonitor, gericht op basisvaardigheden. Hierin zijn ook vragen opgenomen over de dienstverlening van de bibliotheek rondom de gezinsaanpak.
 • Bibliotheekonderzoek / impactmonitor (KB) - Instrumenten waarmee bibliotheken lokaal de impact van cursussen basisvaardigheden kunnen meten.
 • Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (VNG Realisatie en CBS) - Een monitor waarmee gemeenten onder andere inzicht krijgen in de samenhang tussen factoren die van invloed zijn op laaggeletterdheid; de gemeenteraad en inwoners kunnen voorzien van (verantwoordings)informatie; gemeentelijke prestaties kunnen beoordelen en onderling vergelijken. 
 • Monitor Volwasseneneductie (Unesco, Universiteit van Brussel en NL Digital) - Een monitor die de impact van volwasseneneducatie op het dagelijks leven en de arbeidsmarktpositie in kaart brengt.
 • VVE-resultatenmonitor (Nul13) - Een tool om de kindresultaten uit verschillende kindvolgsystemen te monitoren.

Informatie over impactgericht werken

 • Dossier impact (KB) - De KB heeft een dossier samengesteld waarin veel algemene informatie over impactgericht werken staat.
 • Publicatie: Van KPI tot Effect: impactgericht werken (Probiblio) - Probiblio heeft een aantal Theories of Change opgesteld, waaronder een voor de gezinsaanpak. Deze kan als basis dienen voor een lokale Theory of Change.