Skip to main content

Van Ontwikkelfase via Pilotfase naar Uitrolfase. En dan?

Nieuws

Samen met 41 gemeenten doorliepen we van 2021 tot 2024 de 3 fasen van het project Gezinsaanpak: de Ontwikkelfase, de Pilotfase en de Uitrolfase. Dit voorjaar ronden we de laatste fase af. Maar daarmee stopt het project niet.

Het project Gemeentelijke Gezinsaanpak Geletterdheid (Gezinsaanpak) bestaat uit 3 fasen. In de eerste Ontwikkelfase in 2021 ontwikkelden we samen met 5 gemeenten het stappenplan van de Gezinsaanpak. De tweede fase was de Pilotfase in 2022 en 2023. We testten het stappenplan met 5 nieuwe gemeenten. In 2023 publiceerden we het stappenplan en de bijbehorende bouwstenen op www.gezinsaanpak.nl. Daarna startten we samen met 31 gemeenten met de derde fase, de Uitrolfase. Deze gemeenten gaan zoveel mogelijk zelfstandig met de Gezinsaanpak aan de slag. Dit voorjaar ronden we deze fase af. Maar daarmee stopt het project niet. 

Mede door een extra subsidie vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) kunnen we in 2024 en 2025 de volgende activiteiten uitvoeren:  

  • We halen zoveel mogelijk informatie op bij gemeenten die deelnamen aan de Gezinsaanpak. Wat werkte wel? Wat kan beter? Op basis hiervan verbeteren we het stappenplan. Zodat alle 342 gemeenten die zelf aan de slag willen met de Gezinsaanpak, gebruik kunnen maken van de nieuwste inzichten. 
  • We ontwikkelen een starterskit met daarin alle benodigde basisinformatie om met de Gezinsaanpak te beginnen.  
  • Er nemen nog 9 extra gemeenten deel aan het project Gezinsaanpak.  
  • We voegen praktijkvoorbeelden toe aan de website www.gezinsaanpak.nl. Want weten hoe andere gemeenten het aanpakken, helpt om de eigen Gezinsaanpak concreet te maken.  
  • In 2025 organiseren we een congres voor alle Nederlandse gemeenten. Doel van het congres is gemeenten bewustmaken van hun rol in de gezinsaanpak. En hen te activeren om met de Gezinsaanpak aan de slag te gaan. 

Wil je zelf met de Gezinsaanpak aan de slag? Neem dan contact met ons op.